Sector Alarmin rekrytoinnin tietosuojakäytäntö

English (English).
Norsk (Norwegian)
Svenska (Swedish)
Español (Spanish)
Français (French)
Italiano (Italian)

Seuraavassa kerrotaan Sector Alarmin tavasta käsitellä työnhakijoiden henkilötietoja.
 

Sector Alarm vastaa henkilötietojen käsittelystä (rekisterinpitäjänä) tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.  

1. Käsittelemämme henkilötiedot   

Sector Alarm kerää ja käsittelee henkilötietojasi rekrytointiprosessin yhteydessä. Tilanteesta riippuen saatamme käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

 • Henkilökohtaiset tiedot: nimi, syntymäaika, ensisijainen kieli ja kansallisuus.  
 • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite. 
 • Hakemuksen tiedot: hakemus, ansioluettelo, todistukset, vahvistukset ja suositukset.  
 • Haastattelu- ja arviointitiedot: haastattelijoiden laatimat sisäiset arviot/raportit, osaamisen arviointi (haettavasta tehtävästä riippuen ja rekrytoinnin edellyttämässä määrin).
 • Testien tiedot: rekrytoinnin yhteydessä tehtävien persoonallisuus- tai kykytestien tiedot ja tulokset. 
 • Tekniset tiedot: Kun käytät Sector Alarmin verkkopalveluita, palvelimemme rekisteröivät vierailusi automaattisesti. Rekisteröitäviä tietoja ovat tavallisesti seuraavat: IP-osoite, käyttöajankohta, avatut sivut, linkitetyt sivustot ja käytetyt toiminnot, pyydetty tai käytetty sisältö, selaimen tyyppi ja valittu kieli. Saat lisätietoja aiheesta evästekäytännöstämme.

2. Miten henkilötietojani käsitellään, kun käytän rekrytointisivustoa? 

Käytämme rekrytointisivuston kautta lähetettyjen työhakemusten vastaanottoon ja käsittelyyn palveluntarjoajaa Greenhouse Software, Inc., 110 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10011, Yhdysvallat (jäljempänä ”Greenhouse Software”). Verkkopalvelussa voit hakea avoimia työpaikkoja ja lähettää ja/tai ladata niihin liittyviä henkilötietojasi, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, LinkedIn-profiilin, ansioluettelon ja henkilökohtaisia asiakirjojasi. Katso myös edellä olevaa osiota 1. 

Näitä tietoja käsitellään ainoastaan Euroopan unionin (EU:n) ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla, ja ne toimitetaan Sector Alarmille tai Greenhouse Softwarelle, kun olet hyväksynt rekrytointipalvelussa olevaa hakemuksen lähetyspainiketta. Greenhouse Softwaren tietosuojakäytäntö on täällä: http://www.greenhouse.io/privacy-policy.

 

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena ovat oikeutetut edut (ks. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kohta 6. (1) f). Sector Alarmin oikeutettu etu on käsitellä tietoja rekrytointiprosessin hallinnoimiseksi ja loppuun saattamiseksi, eivätkä sinun etusi, perusoikeutesi tai vapautesi ohita tätä etua. Sector Alarmin on varmistettava, että se palkkaa tehtäviin oikeanlaiset henkilöt, ja Sector Alarmin on dokumentoitava, että prosessi on hoidettu asianmukaisesti. 

Jos teet rekrytointiprosessin aikana jonkin testin, henkilötietojesi käsittelyn perusteena on Sector Alarmin oikeutettu etu.  

Sector Alarm saattaa käsitellä henkilötietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella. Tällöin suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn pyydetään sinulta etukäteen kirjallisesti. Tämä oikeusperuste koskee ainoastaan täysin vapaaehtoisia prosesseja – ei välttämätöntä tai pakollista henkilötietojen käsittelyä. Voit perua kirjallisen suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä Sector Alarmiin. 

Joissakin tapauksissa käsittely voi myös olla välttämätöntä lakien ja säännösten noudattamiseksi. 

10. Asiaa koskeva kansallinen lait: 


Kansallinen laki Norja 

Installers and sales representatives:
Section 34-7 second paragraph of the Criminal registration Regulations [politiregisterforskriften]. 

Security management: 
Section 3 paragraphs three and four in the Act relating to security guard services [Lov om vaktvirksomhet av 2001.01.05 nr. 1], cf. Section 4 of the Security Guard Services Regulations [vaktvirksomhetsforskriften].  

Security guards and related positions:  
Section 8 in the Act relating to security guard services [Lov om vaktvirksomhet av 2001.01.05 nr. 1]cf. Section 5 of the Security Guard Services Regulations [vaktvirksomhetsforskriften].


Kansallinen laki Ruotsi

This applies to all employees in Sector Alarm Sweden, regardless of position in the company:
Sveriges Rikes Lag: Lag (1998:620) om belastningsregister, 9 § (Swedish text).
Before employment, all employees are informed that they will make an extract from the workload register. Then they receive an oral approval from the person. For future employees at the alarm center, does Sweden receive a written approval. 


Kansallinen laki Suomi 

Työn luonteen vuoksi edellytämme Hälytyskeskuksessa työskenteleviltä työntekijöiltämme vartijakorttia sekä asennuksen ja huollon tehtävissä työskenteleviltä työntekijöiltä poliisin myöntämää hyväksyntää turvasuojaajaksi.


Kansallinen laki Irlanti

Employees at the Alarm Receiving Centreare regulated by the private security authority and need to have license to work withPhoneWatch. In order to get thelicense the employee has to complete garda vetting. They contact the guards directly to complete thisprocessandit does not go throughPhoneWatch. 


Kansallinen laki Espanja

Gathering criminal data of a candidate or employee in Spain is regulated in the State Law. Specifically, in article 10 of Organic Law 3/2018 of December 5 on the Protection of Personal Data and guarantee of Digital Rights.


Kansallinen laki Ranska

The National collective agreement for prevention and safety companies of 15 February 1985,
defines the specific labor rules within the Security Sector in France, see Article 6, Employment. The article shows that S.A France has the authorization to ask for an extract of the criminal record during the recruitments face. There are only a few sectors in France that can do so, it is usually forbidden. 

 

4. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus 

Sector Alarm käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:  

Työhakemuksesi arviointi:  

 • Pätevyytesi tarkistaminen ja työhönottopäätöksen tekeminen. 
 • Pätevyytesi vertaaminen avoimiin työpaikkoihin annetun aikarajan sisällä. 
 • Rekrytointiin liittyvä viestintä kanssasi. 
 • Jos sinut palkataan, sinulle avataan työntekijän käyttäjätili sen edellyttämiä tietoja käyttäen. 

Sector Alarm voi käyttää henkilötietojasi myös seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Rekrytointitilastojen laatiminen. 
 • Kiistojen ratkaiseminen.  
 • Tietoturvan varmistaminen. 

Emme käsittele ilman etukäteissuostumustasi, oikeutettua etua tai oikeudellisia perusteita henkilötietojasi mihinkään sellaisiin toissijaisiin tarkoituksiin, jotka ovat ristiriidassa tietojen keräämisen ensisijaisten tarkoitusten kanssa. 

Ilmoitamme sinulle etukäteen, jos aiomme käsitellä henkilötietojasi toissijaisiin tarkoituksiin. 

Emme käytä henkilötietojasi minkäänlaiseen automatisoituun päätöksentekoon. 

 

5. Henkilötietojen luovuttaminen muille 

Sector Alarm voi jakaa henkilötietosi seuraavien tahojen kanssa:  

 • Kaikki Sector Alarm -konserniin kuuluvat yritykset eli Sector Alarm Holding AS, Sector Alarm IT AS ja jäljempänä osiossa 11 mainitut yritykset. 
 • Sellaiset liikekumppanit tai muut ulkopuoliset tahot, joilta olet pyytänyt palveluita ja joille olet antanut luvan pyytää tietoja Sector Alarmilta. 
 • Sector Alarmin puolesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin toimivat palveluntarjoajat. Tällaisia ovat esimerkiksi yritykset, jotka tekevät persoonallisuus- ja kykytestejä tai jotka ylläpitävät tai isännöivät Sector Alarmin sivustoa – tietojen analysointiin käytettävät järjestelmät mukaan lukien.  

Sector Alarm ei luovuta henkilötietojasi muille, jollei paljastamiselle ole jotakin oikeusperustetta, eli jos laki edellyttää tietojen paljastamista tai jos paljastaminen on välttämätöntä oikeutettujen etujen vuoksi (esim. Sector Alarmin lakisääteisten oikeuksien suojaamiseksi edellä olevassa osiossa 4 kuvatulla tavalla). 

Sector Alarm käyttää tietojenkäsittelijöiden palveluita henkilötietojen keräämiseen, säilyttämiseen ja muunlaiseen käsittelyyn sen puolesta. Tällaisissa tapauksissa olemme solmineet käsittelijöiden kanssa sopimuksen, jolla varmistetaan tietosuoja käsittelyn kaikissa vaiheissa.  

 

6. Henkilötietojen käsittely EU/ETA-alueella ja kolmansissa maissa

Oletuksena pyrimme aina varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään Euroopan talousalueella (ETA). Jotkut palveluntarjoajistamme sijaitsevat kuitenkin ETA:n ulkopuolella tai heillä saattaa olla palvelimia tai konserniyhtiöitä, jotka sijaitsevat ETA:n ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että käytössä on EU:n komission, voimassa olevien yrityssääntöjen tai EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaiset, riittävät ja voimassa olevat siirtomekanismit. Lisäksi käytämme lisätoimenpiteitä varmistaaksemme, että oikeuksiasi ja vapauksiasi Euroopan kansalaisena suojellaan asianmukaisesti myös silloin, kun tietoja siirtyy ETA:n ulkopuolelle. Löydät kopion EU-standardin sopimuslausekkeista napsauttamalla tästä ja etsimällä lausekkeen 32010D0087. Voimme tarkistaa tai päivittää siirtomekanismejamme noudattaaksemme tietosuojalainsäädännön muutoksia tai Euroopan komission vaatimuksia; näin toimiessamme päivitämme tämän tietosuojakäytännön sitä vastaavaksi.

Sector Alarm käyttää Greenhouse-järjestelmää rekrytointiverkkopalvelujen hallintaan edellä kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Käytämme työpaikkailmoitusten mainontaan sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia, Instagramia, Snapchatia ja LinkedIn:a. Kaikki nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja ETA:n ulkopuolella. Huomaathan, että näiden sosiaalisen median alustojen käyttöön sovelletaan alustojen erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä.

7. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietojasi säilytetään, jos se on tarpeen niiden keräämistarkoituksen kannalta. 

Kaikki oikeutettujen etujemme nojalla kerätyt ja säilytetyt tiedot poistetaan vuoden kuluessa 

Säilytysaika lasketaan päivinä siitä päivästä lukien, kun sinulle ilmoitetaan siitä, että hakemaasi paikkaan on valittu joku hakijoista. 

Säilytettäviin tietoihin lukeutuvat soveltuvissa tapauksissa edellä mainittuihin luokkiin kuuluvat tiedot eli  

 • henkilökohtaiset tiedot, yhteystiedot, hakemuksen tiedot, haastattelu- ja arviointitiedot, testien tiedot sekä tekniset tiedot. 

Seuraavat henkilötiedot voidaan poistaa milloin tahansa sivustolla olevan hakijaprofiilin kautta: 

 • ansioluettelo, todistukset, hakemus ja suositukset. 

Saatamme joissakin tapauksissa kysyä sinulta, haluatko meidän säilyttävän henkilötietojasi pitempään. Voit milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn.  

 

8. Oikeutesi Sector Alarmin käsitellessä henkilötietojasi 

 • Oikeus saada tietoja: Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja olemme keränneet ja säilytämme. 
 • Oikeus tutustua tietoihin:  Sinulla on oikeus pyytää saada tutustua henkilötietoihisi sekä niiden luonnetta, käsittelyä ja luovuttamista koskeviin tietoihin. 
 • Oikeus vastustaa käsittelyä:  Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn syynä on oikeutettu etu. Huomaathan, että tässä tapauksessa saattaa olla, että emme voi jatkaa työhakemuksesi käsittelyä. 
 • Oikeus perua suostumus: Voit perua minkä tahansa antamasi suostumuksen milloin tahansa.  
 • Oikeus korjata, poistaa tai rajoittaa tietoja: Voit vaatia virheellisten, tarpeettomien, väärien tai vanhentuneiden henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Jos käsittelemämme tiedot ovat mielestäsi epätarkkoja tai jos käsittely on mielestäsi lain tai käsittelytarkoituksen vastaista tai jos haluat vastustaa käsittelyä, voit pyytää meitä poistamaan tiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä.

 

9. Henkilötietojesi tietoturva 

Suojaamme henkilötietosi 

 • asianmukaisilla teknisillä menetelmillä 
 • asianmukaisilla organisatorisilla menetelmillä ja riittävällä suojaustasolla 
 • luvattomalta käsittelyltä 
 • lainvastaiselta käsittelyltä 
 • vahingossa tai lainvastaisesti tapahtuvalta häviämiseltä 
 • vahingossa tai lainvastaisesti tapahtuvalta tuhoutumiselta ja vaurioitumiselta. 

Käytössämme on henkilötietojen tietoturvaa koskevat sisäiset käytännöt. 

 

10. Valitukset  

Jos katsot, että Sector Alarm käsittelee henkilötietojasi tässä ilmoituksessa annettujen tietojen tai tietosuojalakien vastaisesti, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaisille. Saat lisätietoja näistä oikeuksista ja niiden käyttämisestä ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai laatupäällikköömme seuraavasti:


Tietosuojavastaavan yhteystiedot Norja

personvernombudet@sectoralarm.no 

DPO@Sectoralarm.com (Sector Alarm Holding AS / Sector Alarm IT AS) 


Tietosuojavastaavan yhteystiedot Ruotsi  

DPO@sectoralarm.se 


Tietosuojavastaavan yhteystiedot Suomi 

DPO@sectoralarm.fi


Tietosuojavastaavan yhteystiedot Irlanti 

DPO@phonewatch.ie


Tietosuojavastaavan yhteystiedot Espanja 

lopd@sectoralarm.es (Sector Alarm S.A.U.) 

dpocs@sectoralarm.com (General Services)


Tietosuojavastaavan yhteystiedot Ranska

DPO@sectoralarm.fr 

 

11. Sector Alarmin yhteystiedot 


Sector Alarm AS

Toimipaikka: Norja
Osoite: Vitaminveien 1A, 0409 Oslo 
Sähköpostiosoite:post@sectoralarm.no  
Puhelinnumero: 915 03033 
Ensisijainen Y-tunnus: Sector Alarm AS: 975368211  

Tytäryhtiöt: 

Sector Alarm Drift AS: 915453597
Sector Alarm ALS AS: 915453732 
SA Salg AS: 993049166  


Sector Alarm Holding AS

Toimipaikka: Norja 
Osoite: Vitaminveien 1A, 0409 Oslo
Sähköpostiosoite:post@sectoralarm.no  
Puhelinnumero: 915 03033
Ensisijainen Y-tunnus: Sector Alarm Holding AS: 889158212 

Tytäryhtiöt: 

Sector Alarm IT AS: 921186215  


Sector Alarm AB

Toimipaikka: Ruotsi
Osoite: Drakegatan 10, 412 50 Göteborg 
Sähköpostiosoite:info@sectoralarm.se
Puhelinnumero: 0771 80 95 30 
Y-tunnus: Sector Alarm AB: 556597-1081 

Tytäryhtiöt: 

SA Bevakning AB: 556648-3243
Sector Alarm Försäljnings AB:  556750-9434
Sector Alarm Service AB: 556602-1423 


Sector Alarm OY

Toimipaikka: Suomi 
Osoite: Valimotie 21, 00380 Helsinki
Sähköpostiosoite:rekrytointi@sectoralarm.fi 
Puhelinnumero: 0207 345 000 (0,088 €/min)  
Y-tunnus: Sector Alarm OY: 0667761-0 


PhoneWatch LTD.

Toimipaikka: Irlanti 
Osoite: Floor 3-5, Block 1, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1
Sähköpostiosoite:customersupport@phonewatch.ie 
Puhelinnumero: (01) 207 6100 
Y-tunnus: PhoneWatch Ltd.: 162566 


Sector Alarm Spain S.A.U.

Toimipaikka: Espanja 
Osoite: C/ Verónica esquina C/ Geranio s/n, Mijas, CP 29651, Málaga 
Sähköpostiosoite: clientes@sectoralarm.es 
Puhelinnumero: 902 23 2000 / 951 51 3000 
Y-tunnus: Sector Alarm S.A.U.: A29112869 


General Services SLU
 

Toimipaikka: Spain 
Osoite: C/ Verónica esquina C/ Geranio s/n, Mijas, CP 29651, Málaga 
Sähköpostiosoite: work@sectoralarm.eu 
Puhelinnumero: (+34) 627 202966
Y-tunnus:  General Services SLU: CIF B92942549 

Tytäryhtiöt:

SA Real Estate SLU: CIF B93247880 


Sector Alarm S.A.S 

Toimipaikka: Ranska 
Osoite: Immeuble Odyssée 2-12, chemin des femmes, 91300 Massy 
Sähköpostiosoite:contact@sectoralarm.fr 
Puhelinnumero: 0 805 820 820  
Y-tunnus: Sector Alarm SAS: 402 490 866 

Sector Alarm Italy S.r.l. 

Località: Italia 
Indirizzo: Viale Sarca, 226 - 20126 Milano
Indirizzo e-mail: info@sectoralarm.it
Numero di telefono: 800 147 487
Numero dell’organizzazione: 11443210965 

Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä koskevat kysymykset:

Ota yhteyttä lähimpään yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan/laatupäällikköön, jos sinulla on jotakin kysyttävää tai haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä.  

 

12. Muutokset 

Jos teemme muutoksia palveluihimme tai käytäntöihimme tai jos tietosuojalait muuttuvat, myös tässä asiakirjassa olevat tiedot saattavat muuttua.