Sector Alarms retningslinjer for personvern under rekrutteringsprosessen

English (English).
Svenska (Swedish)
Suomalainen (Finnish)
Español (Spanish)
Français (French)
Italiano (Italian)

Nedenfor vil du finne informasjon om hvordan Sector Alarm behandler personopplysninger når du søker på en jobb hos oss.

Sector Alarm står ansvarlig for behandlingen (behandleransvarlig) av dine personopplysninger, som beskrevet i denne personvernpolicyen.

1. Behandling av personopplysninger  

Sector Alarm samler inn og behandler din personlige informasjon i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Personopplysningene blir samlet inn fra deg og fra andre tilgjengelige kilder, i den grad det er relevant og lovlig. Avhengig av omstendighetene vil følgende personopplysninger bli behandlet:

 • Personlig informasjon: Navn, fødselsdato, foretrukket språk og landskode (mobil).
 • Kontaktinformasjon: e-postadresse, telefonnummer og postadresse
 • Informasjon om søknaden: søknad, CV, sertifikater, attester og uttalelser fra referansene
 • Intervju- og vurderingsdata: interne vurderinger/rapporter fra intervjuer, vurdering av ferdigheter, kreditt- og bakgrunnssjekk (avhengig av stillingen du søker på og når det er relevant for rekrutteringsprosessen)
 • Informasjon om tester: informasjon og resultater fra personlighets- og ferdighetstester som du utfører under rekrutteringsprosessen
 • Teknisk informasjon: Når du går inn på Sector Alarms tjenester på nett, lagrer internettserverne våre automatisk informasjon om besøket ditt. Disse oppføringene inkluderer vanligvis: IP-adresse, tid for besøk, antall sider besøkt, koblede nettsteder og funksjoner som er brukt, innholdet som ble sett på eller bedt om, type nettleser og valgt språk. Du finner mer informasjon om dette i retningslinjene for informasjonskapsler.

 

Følgende opplysninger behandles kun i spesifikke situasjoner:

 • Politiattest: Hvis du blir tilbudt en stilling hos Sector Alarm, vil vi for noen av stillingene be om en politiattest. Dokumentet må sendes via kryptert e-post til en spesifikk e-postadresse for nettopp dette formålet. Dokumentet lagres ikke noen andre steder, og slettes umiddelbart så snart ansettelsesprosessen er avsluttet.
 • Sensitiv informasjon: Vanligvis innhenter vi ikke sensitive personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Hvis du har fysiske begrensninger eller spesielle behov som krever at vi tar spesifikke hensyn under rekrutteringsprosessen, kan vi imidlertid ha behov for relevant informasjon for å gjøre det mulig å søke jobb hos oss og for å sikre at vi overholder forpliktelsene våre i forbindelse med ansettelsen. E-postkorrespondanse er ikke alltid trygt, så vi anbefaler deg å utelate sensitive opplysninger fra e-posten du sender til oss.

 

2. Hvordan er personopplysningene mine beskyttet når jeg bruker rekrutteringstjenestene på nett? 

For å kunne motta og håndtere jobbsøknader gjennom nettsidens rekrutteringstjeneste, bruker vi Greenhouse Software, Inc., 110 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA («Greenhouse Software») sine tjenester. I nettjenesten kan du søke på stillinger og laste opp relevante personopplysninger, som navn, e-post, LinkedIn-profil, CV og personlige dokumenter. Se også avsnitt 1 ovenfor.

Slike opplysninger kan kun behandles på servere utenfor EU, og er kun tilgjengelige for Sector Alarm eller Greenhouse Software etter at du har klikket på «send søknad»-knappen på nettstedets rekrutteringstjeneste. Du kan finne Greenhouse Softwares retningslinjer for personvern her: http://www.greenhouse.io/privacy-policy.

 

3. Rettslig grunnlag for behandlingen 

Personopplysningene behandles basert på legitime interesser, jf. GDPR art. 6. (1) f). Sector Alarm har en legitim interesse av å utføre behandlingen med formål om å håndtere og fullføre rekrutteringsprosessen, og disse er ikke tilsidesatt av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Sector Alarm må forsikre seg om at vi ansetter den rette personen og må kunne dokumentere at prosessen er gjennomført på riktig måte.

Hvis du gjennomfører en test som del av rekrutteringsprosessen, kommer behandlingen av personopplysninger i dette tilfellet til å basere seg på de legitime interessene til Sector Alarm.

Sector Alarm kan også behandle personopplysningene dine basert på ditt samtykke. Vi gjør dette kun etter å ha fått ditt skriftlige samtykke til behandling av personopplysningene. Dette juridiske grunnlaget brukes kun i forbindelse med frivillige behandlinger, og ikke i nødvendige og obligatoriske behandlinger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte Sector Alarm.

I visse tilfeller kan behandlingen også være nødvendig for å overholde lover og forskrifter.

Det rettslige grunnlaget for å behandle politiattester er GDPR art. 10. Den respektive nasjonale loven er beskrevet under:Nasjonal Lov Norge

Installatører og salgsrepresentanter: § 34-7, andre ledd av politiregisterforskriften.

Sikkerhetshåndtering: § 3, tredje og fjerde ledd i lov om vaktvirksomhet av 2001.01.05, nr. 1, jf. § 4 i vaktvirksomhetsforskriften.

Sikkerhetsvakter og lignende stillinger: § 8, lov om vaktvirksomhet av 2001.01.05 nr.1, jf. § 5 i vaktvirksomhetsforskriften.


Nasjonal Lov Sverige

This applies to all employees in Sector Alarm Sweden, regardless of position in the company:
Sveriges Rikes Lag: Lag (1998:620) om belastningsregister, 9 § (Swedish text).
Before employment, all employees are informed that they will make an extract from the workload register. Then they receive an oral approval from the person. For future employees at the alarm center, does Sweden receive a written approval. 


Nasjonal Lov Finland

Employees at the Alarm Receiving Centre are required to have security guard licence admitted by police. Sector Alarm does not handle the process.  

Employees that work with SA alarm systems or client system data are required to obtain safety licence due to the nature of their work. License is admitted by the police authority and the process does not go through Sector Alarm.  


Nasjonal Lov Irland

Employees at the Alarm Receiving Centreare regulated by the private security authority and need to have license to work withPhoneWatch. In order to get thelicense the employee has to complete garda vetting. They contact the guards directly to complete thisprocessandit does not go throughPhoneWatch. 


Nasjonal Lov Spania

Gathering criminal data of a candidate or employee in Spain is regulated in the State Law. Specifically, in article 10 of Organic Law 3/2018 of December 5 on the Protection of Personal Data and guarantee of Digital Rights.


Nasjonal Lov Frankrike

The National collective agreement for prevention and safety companies of 15 February 1985,
defines the specific labor rules within the Security Sector in France, see Article 6, Employment. The article shows that S.A France has the authorization to ask for an extract of the criminal record during the recruitments face. There are only a few sectors in France that can do so, it is usually forbidden. 

 

4. Formål med behandlingen av personopplysningene dine 

Sector Alarm bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Evaluere jobbsøknaden din:

 • gå gjennom kvalifikasjonene dine og ta avgjørelser i forbindelse med ansettelse
 • matche kvalifikasjonene med alle utlyste stillinger innenfor en gitt tidsramme
 • kommunisere med deg i forbindelse med rekrutteringsprosessen
 • Ved ansettelse brukes de nødvendige personopplysningene videre i Workday, vårt personalsystem.

Sector Alarm kan også bruke personopplysningene dine til følgende formål:

 • opprette ansattstatistikk
 • løse tvister
 • sikre informasjonssikkerhet


Vi behandler ikke personopplysningene dine til sekundære formål som er inkonsekvente med de primære formålene som personopplysningene er innhentet for, uten samtykke fra deg, legitime interesser eller rettslige grunnlag.

Vi vil informere deg før vi behandler personopplysningene dine til sekundære formål.

Vi bruker ikke personopplysningene dine i noen form for automatiserte beslutninger.

 

5. Deling av personopplysninger med andre 

Sector Alarm kan dele personopplysningene dine:

 • med alle firmaer i Sector Alarm-gruppen, dvs.: Sector Alarm Holding AS og Sector Alarm IT AS, i tillegg til firmaene nevnt i avsnitt 11 under.
 • med andre samarbeidspartnere eller tredjeparter når du har bedt om å motta en tjeneste fra dem eller når du har gitt dem autorisasjon til å be om opplysninger fra Sector Alarm.
 • med tjenesteleverandører som arbeider på Sector Alarms vegne i forbindelse med formålene nevnt ovenfor, som bedrifter som utfører personlighets- og ferdighetstester, firmaer som driver Sector Alarms hjemmeside, inkludert systemer som utfører dataanalyser.

Sector Alarm oppgir ikke personopplysningene dine til andre, med mindre det er et rettslig grunnlag for dette, dvs. om informasjonen er påkrevd ved lov, eller når den trengs i forbindelse med en lovlig prosess (f.eks. å beskytte Sector Alarms rettigheter, som beskrevet i avsnitt 4 ovenfor).

Sector Alarm bruker databehandlere til å samle inn, lagre og behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått en kontrakt for å sikre beskyttelsen av personvernet i alle deler av behandlingen.

 

6. Behandling i EU/EØS-området og i tredjepartsland 

Personopplysningene dine behandles i EU/EØS-området eller i et tredjepartsland i henhold til standardkontrakter og den gjeldende personvernlovgivningen. Overføring av personopplysninger er basert på EU-godkjente standardkontraktsbestemmelser eller EU-US Privacy Shield eller andre mekanismer som er anerkjent eller godkjent av relevante myndigheter.

Sector Alarm bruker særlig Greenhouse Software for å administrere rekrutteringsnettsiden som beskrevet ovenfor. Behandling av personopplysninger er basert på EU-godkjente standardkontraktsbestemmelser.

 

7. Lagringstid for personopplysninger 

Personopplysningene dine lagres kun dersom det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.

Alle personopplysninger som samles inn og lagres basert på vår legitime interesse, slettes i løpet av ett år.

Lagringstiden regnes ut i dager, fra datoen du fikk beskjed om at en annen kandidat fikk stillingen du søkte på.

Der det er aktuelt, inkluderer dette all informasjon i kategoriene spesifisert over, dvs.

 • individuell informasjon, kontaktinformasjon, søknadsinformasjon, intervju- og vurderingsinformasjon, testinformasjon og teknisk informasjon

Følgende personopplysninger kan slettes ved å kontakte Sector Alarm ved HR.

 • CV, sertifikater, søknad og attester

Som nevnt ovenfor, slettes alle politiattester umiddelbart så snart ansettelsesprosessen er avsluttet.

Noen ganger spør vi om du ønsker at vi beholder personopplysningene dine i en lengre periode. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å lagre og behandle personopplysningene dine.  8. Dine rettigheter i forbindelse med Sector Alarms behandling av personopplysningene dine 

  • Retten til informasjon: Du kan sjekke hvilken informasjon vi har samlet inn og lagret om deg.
  • Rett til tilgang: Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene dine i tillegg til informasjon om typen, behandlingen og formidlingen av disse opplysningene.
  • Innvendinger mot behandlingen: Du kan motsette deg behandling av personopplysningene dine i situasjoner der opplysningene behandles med en legitim interesse. Merk at dette kan føre til at vi ikke kan fortsette med behandlingen av jobbsøknaden din.
  • Trekke tilbake samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake et hvilket som helst samtykke gitt av deg.
  • Rett til retting, sletting og begrensning: Du kan be om at feil, unødvendige, uriktige eller utdaterte personopplysninger slettes eller fjernes. Dersom du mistenker at opplysningene vi behandler ikke er riktige, at behandlingen er ulovlig, at vi ikke behandler opplysningene dine i henhold til behandlingsformålene, eller du ønsker å motsette deg behandlingen, kan du kontakte oss for å be om at vi sletter eller begrenser behandlingen av personopplysningene.

 

9. Sikkerheten til personopplysningene dine 

Vi sikrer personopplysningene dine

 • med passende tekniske tiltak
 • med passende organisatoriske tiltak, med et passende sikkerhetsnivå
 • mot uautorisert behandling
 • mot ulovlig behandling
 • mot uventet eller urettmessig tap
 • mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller skade


Vi har interne retningslinjer for sikkerheten til personopplysningene dine

 

10. Klager  

Dersom du mener at Sector Alarms behandling av personopplysningene dine bryter med informasjonen i denne erklæringen eller personvernlovgivningen, kan du sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. For ytterligere informasjon om disse rettighetene og hvordan du kan utøve dem, kontakt vår personvern-/kvalitetsansvarlig som oppgitt under:  


Kontaktinformasjon til personvernsansvarlig Norge

personvernombudet@sectoralarm.no 

DPO@Sectoralarm.com (Sector Alarm Holding AS / Sector Alarm IT AS) 


Kontaktinformasjon til personvernsansvarlig Sverige

DPO@sectoralarm.se 


Kontaktinformasjon til personvernsansvarlig Finland

DPO@sectoralarm.fi


Kontaktinformasjon til personvernsansvarlig Irland

DPO@phonewatch.ie


Kontaktinformasjon til personvernsansvarlig Spania

lopd@sectoralarm.es (Sector Alarm S.A.U.) 

dpocs@sectoralarm.com (General Services)


Kontaktinformasjon til personvernsansvarlig Frankrike

DPO@sectoralarm.fr 

 

11. Sector Alarms kontaktopplysninger 


Sector Alarm AS

Land: Norge 
Adresse: Vitaminveien 1A, 0409 Oslo 
E-postadresse:post@sectoralarm.no  
Telefonnummer: 915 03 033 
Primært organisasjonsnummer: Sector Alarm AS: 975 368 211  

Datterselskaper: 

Sector Alarm Drift AS: 915 453 597
Sector Alarm ALS AS: 915 453 732
SA Salg AS: 993 049 166  


Sector Alarm Holding AS

Land: Norge
Adresse: Vitaminveien 1A, 0409 Oslo 
E-postadresse:post@sectoralarm.no  
Telefonnummer: 915 03 033 
Primært organisasjonsnummer: Sector Alarm Holding AS: 889 158 212 

Datterselskaper: 

Sector Alarm IT AS: 921 186 215  


Sector Alarm AB

Land: Sverige 
Adresse: Drakegatan 10, 412 50 Göteborg 
E-postadresse:info@sectoralarm.se 
Telefonnummer: 0771 80 95 30 
Organisasjonsnummer: Sector Alarm AB 556597-1081 

Datterselskaper: 

SA Bevakning AB: 556648-3243
Sector Alarm Försäljnings AB: 556750-9434 
Sector Alarm Service AB: 556602-1423 


Sector Alarm OY

Land: Finland 
Adresse: Valimotie 21, 00380 Helsinki 
E-postadresse:asiakaspalvelu@sectoralarm.fi 
Telefonnummer: 0207 345 000 (0,088 €/min)  
Organisasjonsnummer: Sector Alarm OY: 0667761-0 


PhoneWatch LTD.

Land: Irland 
Adresse: Floor 3-5, Block 1, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1 
E-postadresse:customersupport@phonewatch.ie  
Telefonnummer: (01) 207 6100 
Organisasjonsnummer: PhoneWatch Ltd.: 162566 


Sector Alarm Spain S.A.U.

Land: Spania 
Adresse: C/ Verónica esquina C/ Geranio s/n, Mijas, CP 29651, Málaga 
E-post: clientes@sectoralarm.es 
Telefonnummer: 902 23 2000 / 951 51 3000 
Organisasjonsnummer: Sector Alarm S.A.U.: A29112869 


General Services SLU 

Land: Spain 
Adresse: C/ Verónica esquina C/ Geranio s/n, Mijas, CP 29651, Málaga 
E-post: work@sectoralarm.eu 
Telefonnummer: (+34) 627 202966
Organisasjonsnummer: General Services SLU: CIF B92942549 

Datterselskaper:

SA Real Estate SLU: CIF B93247880 


Sector Alarm 
S.A.S 

Country:  France  
Address:  Immeuble Odyssée 2-12, chemin des femmes, 91300 Massy  
E-mail: contact@sectoralarm.fr  
Phone:  0 805 820 820   
Organization number:  Sector Alarm SAS: 402490866  

Sector Alarm Italy S.r.l. 

Località: Italia 
Indirizzo: Viale Sarca, 226 - 20126 Milano
Indirizzo e-mail: info@sectoralarm.it
Numero di telefono: 800 147 487
Numero dell’organizzazione: 11443210965

Questions regarding our processing of personal data:

Contact your nearest contact person or privacy / quality manager  if  you have questions or other inquiries related to how we process your personal information.  

 

12. Changes 

If there are changes in our services, guidelines or in the privacy legislation, this may lead to changes in this information.